پاورپوینت More on B+Trees -اسلاید 13

پاورپوینت More on B+Trees -اسلاید 13

پاورپوینت More on B+Trees -اسلاید 13

قسمتی از اسلاید ها

 

 

 

 

More on B+Trees

 

نگاهداري يک ايندکس Simple Prefix B+tree  چگونه است؟

شرايط انتخاب اندازه هر بلوک Index Set چگونه است؟

ساختاريک ايندکس Variable-Order B+tree  چگونه است؟

مزايا و معايب Variable Order B+Tree کدامند؟

روش بهينه ايجاد ( loading) يک B+Tree چگونه است؟

خواص مشترک انواع B-Tree و B+Tree کدامند؟

نگاهداري يک ايندکس Simple Prefix B+tree  چگونه است؟

 

مثال (1): حذف رکوردها:

(صفحه 436 کتاب شکل 8- 10)

...

مثال (2): شکستن بلوکها:

مثال (3):  ادغام بلوکها:

 

شرايط انتخاب اندازه هر بلوک Index Set چگونه است؟

چرا بهتر است که اندازه بلوکهاي index set برابر با اندازه بلوکهاي sequence set باشد؟

انتخاب اندازه بلوکهاي sequence set با در نظر گرفتن عواملي بوده است مثل:
دسته:

پاورپوینت More on B+Trees -اسلاید 13

خرید آنلاین