دستگاه های ذخیره سازی ثانویه-23 اسلاید

دستگاه های ذخیره سازی ثانویه-23 اسلاید

دستگاه های ذخیره سازی ثانویه-23 اسلاید

 قسمتی از اسلایدها

 

 

 

 

 

حافظه هاي ثانوي
Secondary Storage Devices

انواع مختلف حافظه هاي ثانوي کدامند؟

حافظه هاي با دسترسي مستقيم    (Direct Access Devices)
دسته:

دستگاه های ذخیره سازی ثانویه-23 اسلاید

خرید آنلاین